Tytu造

Do dyspozycji mamy predefiniowane polecenia do tworzenia tytu堯w (numerowanych i nienumerowanych):
Tytu造 numerowane

\part[ref]{tekst}

ref okre郵a nazw (etykiet) na kt鏎 mo積a si powo豉. Nazw (etykiet) mo瞠 by kilka, powinny by one oddzielone przecinkiem -- wszystkie mog s逝篡 do powo豉nia si na ten tytu (warto軼i etykiety jest numer nag堯wka). tekst stanowi tre嗆 tytu逝; domy郵nie, polecenie \part nie wyprowadza tre軼i tytu逝 (parametr placehead=no; p. poni瞠j o definiowaniu w豉sno軼i nag堯wk闚), ale nast瘼uje przej軼ie do nowej strony (nieparzystej), strony dokumentu s numerowane w obr瑿ie danej cz窷ci jako: numer cz窷ci-numer strony).

Wszystkie poni瞠j wymienione polecenia maj analogiczn sk豉dni.

\chapter[ref]{tekst}domy郵nie, polecenie powoduje przej軼ie do nowej strony
\section[ref]{tekst}
\subsection[ref]{tekst}
\subsubsection[ref]{tekst}
Tytu造 nienumerowane
\title[ref]{tekst}
\subject[ref]{tekst}
\subsubject[ref]{tekst}
\subsubject[ref]{tekst}
\subsubsubject[ref]{tekst}

U篡cie polece nag堯wkowych

Sk豉dnia polece do tworzenia tytu堯w wygl康a nast瘼uj帷o:
\nazwa[etykiety]{warto嗆 licznika}{tre嗆}
\nazwa{tre嗆}
\nazwa{warto嗆 licznika}{tre嗆}
gdzie:
etykiety -- nazwy, na kt鏎e mo積a powo豉 si (mo瞠 by ich kilka, musz by oddzielone przecinkiem),
tre嗆 -- tre嗆 tytu逝,
warto嗆 licznika -- a 軼i郵ej tekst, kt鏎y b璠zie podany zamiast w豉軼iwego numeru dla danego nag堯wka -- nie ma nic wsp鏊nego z warto軼i licznika (ale licznik tego poziomu zostanie zwi瘯szony), parametr ten jest interpretowany w powy窺zy spos鏏 tylko wtedy, gdy warto嗆 atrybutu ownnumber wynosi yes; w przeciwnym razie parametr jest traktowany jako tekst nag堯wka,
w tre軼i tytu逝 mo瞠my u篡 polecenia \nomarking{tekst}, kt鏎e spowoduje, 瞠 w nag堯wku lub stopce tekst zostanie zast徙iony przez ... (trzy kropki).

W ConTeXt-cie nie ma obowi您ku zachowania kolejno軼i poziom闚; numer nag堯wka danego poziomu b璠zie zawiera jedynie wcze郾iej u篡te poziomy.

Nale篡 pami皻a, 瞠 wygl康 nag堯wka mo瞠 zale瞠 od kontekstu w kt鏎ym si znajduje (np.: spos鏏 numeracji: cyframi, kolejnymi literami, numeracja rzymska; dodatkowy tekst np.: Rozdzia lub Dodatek itp.) -- p. definiowanie w豉snych nag堯wk闚.

Tworzenie w豉snych tytu堯w na podstawie ju istniej帷ych

Do tworzenia w豉snych nag堯wk闚 s逝篡 polecenie:
\definehead[nazwa][przodek]
nazwa jest nazw nowego polecenia; w momencie tworzenia dziedziczone s wszystkie cechy (r闚nie licznik) obiektu okre郵onego jako przodek.

Tworzenie w豉snych nag堯wk闚

Posta polecenie \definehead mo瞠 mie bardziej skomplikowan posta:
\definehead[nazwa][definicje w豉sno軼i]
nazwa jest nazw nowo tworzonego polecenia nag堯wkowego
definicje w豉sno軼i maj nast瘼uj帷 budow: nazwa w豉sno軼i=warto嗆
mo積a definiowa jednocze郾ie kilka w豉sno軼i, poszczeg鏊ne elementy musz by oddzielone przecinkiem (,)
nazwa w豉sno軼idopuszczalne warto軼i
section nazwa jest nazw obiektu utworzonego poleceniem \definesection -- okre郵a po這瞠nie numeracji danego nag堯wka, a tym samym jego poziom w hierarchii
default nazwa jest nazw obiektu utworzonego poleceniem \definehead (lub predefiniowanego) -- okre郵a z jakiego nag堯wka maj by przej皻e cechy (wydaje si, 瞠 zdefiniowanie tej w豉sno軼i jest obowi您kowe)

Zmiana w豉sno軼i nag堯wk闚

Do zmiany w豉sno軼i nag堯wk闚 s逝篡 polecenie:
\setuphead[nazwy][definicje w豉sno軼i]
gdzie:
nazwy s list nazw nag堯wk闚 (predefiniowanych lub utworzonych poleceniem \definehead) (elementy listy musz by oddzielone przecinkiem),
natomiast definicje w豉sno軼i jest list ni瞠j podanych atrybut闚 i ich warto軼i (domy郵ne warto軼i s zaznaczone podkre郵eniem).

Zmian w豉sno軼i wszystkich nag堯wk闚 mo積a zrealizowa za pomoc polecenia (nie wszystkie w豉sno軼i mog wyst徙i na li軼ie polecenie \setupheads???):
\setupheads[definicje w豉sno軼i]
nazwa atrybutudopuszczalne warto軼i
style atrybut definiuje font u篡ty do sk豉du nag堯wka np.:
normal -- antykwa,
bold -- wyt逝szczenie,
slanted -- pochylenie,
boldslanted -- wyt逝szczenie i pochylenie,
sc -- ,,smallcaps'',
type -- czcionka ,,maszynowa'',
cap -- wersaliki,
small -- zmniejszenie wielko軼i
lub dowolne inne okre郵enia zwi您ane ze zmian rodzaju czcionki lub jej wielko軼i
textstyle j.w. -- definicja okre郵a font u篡ty do sk豉du tekstu nag堯wka (,,przykrywa'' definicj okre郵on atrybutem style)
numberstyle j.w. -- definicja okre郵a font u篡ty do sk豉du numeru nag堯wka (,,przykrywa'' definicj okre郵on atrybutem style)
number
yes -- w陰cza numerowanie nag堯wk闚,
no -- wy陰cza numerowanie nag堯wk闚
ownnumber
yes -- pozwala na wstawienie w豉snego tekstu w polu numeracji nag堯wk闚, czyli na oznaczanie nag堯wk闚 w nietypowy spos鏏 (niezale積y od innych poziom闚) (p. u篡wanie polece do tworzenia nag堯wk闚),
no -- wy陰czenie wy瞠j opisanej mo磧iwo軼i
page
left -- powoduje zmian strony przed nag堯wkiem, b璠zie on wyprowadzony na najbli窺z stron parzyst (tylko przy zadeklarowaniu druku dwustronnego),
right -- powoduje zmian strony przed nag堯wkiem, b璠zie on wyprowadzony na najbli窺z stron nieparzyst (tylko przy zadeklarowaniu druku dwustronnego),
yes -- powoduje zmian strony przed nag堯wkiem,
je瞠li atrybut nie ma nadanej warto軼i (domy郵nie) nie jest zmieniana strona przed nag堯wkiem (patrz te opis nast瘼nego atrybutu)
continue
yes -- je瞠li jest w陰czona zmiana strony przed nag堯wkiem (poprzedni atrybut) i na danej stronie znajduje si nag堯wkiem wy窺zego poziomu, zmiana strony jest blokowana,
no -- je瞠li jest w陰czona zmiana strony przed nag堯wkiem (poprzedni atrybut) i na danej stronie znajduje si tytu wy窺zego poziomu, to mimo to zmiana strony zstanie wykonana
header
none --nag堯wek strony nie pojawi si,
empty --nag堯wek strony b璠zie pusty,
high -- ,
nomarking-- w nag堯wku strony nie pojawi si tre嗆 tytu逝
before \command -- polecenie (bezparametrowe) jest wywo造wane (o ile zosta這 zdefiniowane) bezpo鈔ednio przed wyprowadzeniem ca貫go nag堯wka (obecno嗆 polecenia mo瞠 mie wp造w na to, 瞠 zmiany warto軼i atrybutu alternative zostan zignorowane)
after\command -- polecenie (bezparametrowe) jest wywo造wane (o ile zosta這 zdefiniowane) bezpo鈔ednio po wyprowadzeniem ca貫go nag堯wka. Przyk豉d:
\setuphead[section][
before={\blank[3*big]},
after=\nowhitespace\hairline]

spowoduje dodanie dodatkowego odst瘼u przed tytu貫m rozdzia逝 oraz poziomej linii oddzielaj帷ej pod tytu貫m. Jako polece \command mo積a u篡wa w豉snych konstrukcji, nale篡 jednak podkre郵i, 瞠 mog one wp造wa na dzia豉nie innych atrybut闚 zmieniaj帷ych spos鏏 formatowania nag堯wka (np. alternative)
inbetween\command -- polecenie (bezparametrowe) jest wywo造wane (o ile zosta這 zdefiniowane) bezpo鈔ednio przed wyprowadzeniem ca貫go nag堯wka, a po poleceniu okre郵onym przez atrybut before
alternative
normal -- o sk豉dzie nag堯wka decyduj inne atrybuty,
margin -- i
inmargin -- akceptowane tylko w przypadku kiedy warto嗆 atrybutu align jest r騜na od left, a powoduj, 瞠 numer nag堯wka jest prezentowany na marginesie strony,
middle -- tekst nag堯wka jest centrowany (numer jest prezentowany w osobnej linii),
paragraph -- numer nag堯wka nie jest wyr騜niany; stanowi on normalny akapit z tekstem nag堯wka,
text -- nag堯wek jest sk豉dany ,,w ci庵u'' 陰czy si z tekstem przed i po, na og鏊nych zasadach; zmiana warto軼i atrybutu align jest ignorowana
command\command#1#2 -- je瞠li polecenie jest zdefiniowane, to jest ono wywo造wane ka盥orazowo przy wyprowadzaniu nag堯wka; za #1 jest podstawiany numer, a za #2 tre嗆 nag堯wka. Dzi瘯i temu mamy nieograniczon mo磧iwo嗆 wp造wu na sk豉d nag堯wk闚.
numbercommand\command#1 -- je瞠li polecenie jest zdefiniowane, to jest ono wywo造wane ka盥orazowo przy wyprowadzaniu nag堯wka; za #1 jest podstawiany numer nag堯wka. Za pomoc tej w豉sno軼i mo瞠my w 豉twy spos鏏 spowodowa, aby po numerze by豉 dostawiana kropka np.: \def\kropka#1{#1.}
\setupheads[numbercommand={\kropka}]
textcommand\command#1 -- j.w. ale za parametr podstawiany jest tekst nag堯wka
prefix
- -- ,
+ -- ,
text --
placehead
yes -- tekst ca貫go nag堯wka zostanie wyprowadzony na wyj軼ie,
no -- tekst nag堯wka nie zostanie wyprowadzony na wyj軼ie
incrementnumber
yes -- numery nag堯wk闚 s wyprowadzane na wyj軼ie,
no -- numery nag堯wk闚 nie s wyprowadzane na wyj軼ie,
file --
align
normal -- nag堯wek jest sk豉dany w ,,pude趾o'' (z wyr闚naniem do obu margines闚), chyba 瞠 warto軼i atrybutu alternative jest middle,
left -- tekst nag堯wka jest wyr闚nywany do prawego marginesu,
right -- tekst nag堯wka jest wyr闚nywany do lewego marginesu,
broad--
tolerance warto嗆 parametru ma wp造w na jako嗆 sk豉du nag堯wk闚 i jest przek豉dana na warto嗆 rejestru \tolerance oraz ma bli瞠j nieokre郵ony wp造w na sk豉d w przypadku sk豉du wielokolumnowego
verystrict -- ,
strict -- ,
tolerant -- ,
verytolerant -- ,
stretch--
indentnext
yes -- powoduje, 瞠 pierwszy akapit po nag堯wku b璠zie ,,wci皻y'' (o ile warto嗆 wci璚ia jest wi瘯sza od zera i zosta這 ono ustalone poleceniem \indenting na warto嗆 first),
no -- pierwszy akapit nie b璠zie mia ,,wci璚ia'' bez wzgl璠u na inne ustawienia
file nazwa -- w豉sno嗆 pozwala na tworzenie r騜nych wersji nag堯wka; w zale積o軼i od wcze郾iej zadeklarowanego skojarzenia (polecenie \coupledocument)
expansion
command--
yes -- ,
no --
separator tekst -- tekst (znak) staje si separatorem liczb wchodz帷ych w sk豉d numeru nag堯wka (w豉sno嗆 mo瞠 by zmieniona tylko poleceniem \setupheads)
bodypartlabel nazwa -- u篡cie atrybutu spowoduje, 瞠 numer nag堯wka b璠zie poprzedzony tekstem (mo瞠 by pusty) przyporz康kowanego obiektowi nazwa, powo豉nemu poleceniem \setuplabeltext. Przyk豉d:
\setuplabeltext[
tytulrozdzialu=Rozdzia途]
\setuphead[chapter]
bodypartlabel=tytulrozdzialu]
appendixlabel nazwa -- u篡cie atrybutu spowoduje, 瞠 numer nag堯wka b璠zie poprzedzony tekstem (mo瞠 by pusty) przyporz康kowanego obiektowi nazwa, powo豉nemu poleceniem \setuplabeltext. Przyk豉d:
\setuplabeltext[
tytulrozdzialu=Dodatek~]
\setuphead[chapter]
bodypartlabel=tytulrozdzialu]


W這dzimierz Macewicz z pomoc i udzia貫m Grzegorza Sapijaszko