bbm

Pakiet definiuje znaki trybu matematycznego w wersji ,,blackbord'' (konturowe) -- tylko wymienione poniżej.

mathbbm

mathbbms

mathbbmtt

W wersji bold

mathbbm

mathbbmss

mathbbmtt


Włodzimierz Macewicz
Ostatnie zmiany: 05.05.2014.