bophook

Pakiet udostępnia polecenia:
\AtBeginPage{coś}materiał coś jest wstawiany na początku obszaru drukowania (lewy górny róg) -- uwzględniany jest zwyczajowy margines 1 in na górze i z lewej strony
\PageLayout{coś}materiał coś jest wstawiany na początku kolumny (lewy górny róg)

Zobacz także pakiet everyship.

Pakiet jest dostępny pod adresem:
ftp://ftp.gust.org.pl/TeX/macros/latex/contrib/bophook


Włodzimierz Macewicz
Ostatnie zmiany: 05.05.2014.