capt-of

Pakiet dostarcza polecenia \captionof umożliwiającego tworzenie konstrukcji podobnej do podpisu pod rysunkiem lub tabelą (patrz też caption).

\captionof{typ}[podpis skrócony]{podpis}

gdzie:
typ może przyjmować wartości figure lub table, a pozostałe parametry mają znaczenie takie jak w makroinstrukcji caption.

Pakiet jest dostępny pod adresem:
ftp://ftp.gust.org.pl/TeX/macros/latex/contrib/misc/capt-of.tar


Włodzimierz Macewicz
Ostatnie zmiany: 05.05.2014.