caption2

Pakiet umożliwia sterowanie składem podpisów pod rysunkami i tabelami. Stanowi uproszczoną wersję pakietu caption.

Opcje

OpcjaOdpis
normal ustawia \captionstyle na normal
scriptsize podpis jest składany podaną wielkością
footnotesize podpis jest składany podaną wielkością
small podpis jest składany podaną wielkością
normalsize podpis jest składany podaną wielkością
large podpis jest składany podaną wielkością
Large podpis jest składany podaną wielkością
up podpis jest składany czcionką upshape
it podpis jest składany czcionką itshape
sl podpis jest składany czcionką slshape
sc podpis jest składany czcionką scshape
md podpis jest składany czcionką mdseries
bf podpis jest składany czcionką bfseries
rm podpis jest składany czcionką rmfamily
sf podpis jest składany czcionką sffamily
tt podpis jest składany czcionką ttfamily
ruled jeśli używany jest pakiet float (patrz. float) i użyte było polecenie \floatstyle{ruled} to opcja ruled spowoduje że nazwa obiektu będzie składana czcionką określoną w opcji lub poleceniem \captionlabelfont, a nie taką jaka wynika z definicji pakietu float
boxed tylko wtedy gdy wywołany pakiet float
centerlast ostatnia linia podpisu centrowana
anne ostatnia linia podpisu centrowana
center podpis centrowany
flushleft dosunięty do lewego marginesu
flushright dosunięty do prawego marginesu
oneline podpis jest składany jako pudełko
nooneline podpis jest składany jako akapit
hang+flushleft podpis jest składany tak jak description, linie są wyrównywane do lewego marginesu
hang+center podpis jest składany tak jak description, linie są centrowane
hang+centerlast podpis jest składany tak jak description, ale ostatnia linia jest centrowana
hang podpis jest składany tak jak description
ignoreLTcapwidth
isu to samo co hang
indent
float
longtable
subfigure
none
all

Polecenia służące do określania cech podpisu

PolecenieOpis
\captionstyle{styl}polecenie służy do określenia cech formatowania opisu; styl może przyjmować następujące wartości:
normalskład akapitowy
centerwszystkie linie centrowane
centerlastostatnia linia centrowana
flushleftwyrównanie do lewego marginesu
flushrightwyrównanie do prawego marginesu
hangefekt wyróżnionego pola etykiety
hang+centerjw. ale linie centrowane
hang+centerlastjw. ale ostatnia linia centrowana
hang+flushleftjw. ale wyrównanie do lewego marginesu
indentskład akapitowy

Polecenia używane wewnątrz pakietu

PolecenieOpis
\def\captionsize{wielkość} określenie wielkości (np: \def\captionsize{\scriptsize})
\def\captionlabeldelim{definicja} określenie znaku wstawianego po etykiecie (np: \def\captionlabeldelim{:})
\def\captionlabelsep{definicja} określenie obiektu wstawianego po etykiecie (odległości) (np: \def\captionlabelsep{\space})
\def\captionfont{definicja} określenie czcionki (np: \def\captionfont{\scriptsize})
\def\captionlabelfont{definicja} określenie czcionki etykiety podpisu (np: \def\captionlabelfont{\bfseries})
\setcaptionmargin=wartość wielkość lewego i prawego marginesu
\setcaptionwidth=szerokość szerokość podpisu

Pakiet jest dostępny pod adresem:
ftp://ftp.gust.org.pl/TeX/macros/latex/contrib/caption/caption2.dtx


Włodzimierz Macewicz
Ostatnie zmiany: 05.05.2014.