cute

Pakiet dostarcza środowisko strip, może ono być użyte wyłącznie w składzie dwuszpaltowym (opcja twocolumn lub polecenie \twocolumn) w trybie pionowym (ang. vertical).

Otwarcie środowiska przerywa skład dwuszpaltowy, z dotychczasowego materiału są formowane szpalty (zbalansowane), następnie wstawiana jest zawartość środowiska strip na obszarze obu szpalt; podlega ono łamaniu na szpalty, ale strona z podzieloną wstawką jest dłuższa -- są problemy również ze zbalansowaniem szpalt (jak widać na ilustracji).

Pakiet jest dostępny pod adresem:
ftp://ftp.gust.org.pl/TeX/macros/latex/contrib/sttools


Włodzimierz Macewicz
Ostatnie zmiany: 05.05.2014.