dblfnote

Dołączenie pakietu powoduje, że przypisy będą składane w dwu szpaltach.

Polecenia sterujące

\DFNcolumnsepparametr określa odległość między szpaltami (parametr typu dimen), np.:
\DFNcolumnsep=20pt
\DFNcolumnwidthparametr określa szerokość szpalty (parametr typu dimen), np.:
\DFNcolumwidth=3cm
standardowo jest określony jako (\textwidth - \DFNcolumnsep)/2)
\DFNallowcbreakdopuszcza przeniesienie części przypisu do następnej szpalty (domyślnie aktywny)
\DFNinhibitcbreakzabrania przenoszenia części przypisu do następnej szpalty
\DFNrulebothlinia oddzielająca tekst od przypisów pojawi się zarówno po lewej, jak i po prawej stronie (szpalcie)
\DFNruleleftlinia oddzielająca tekst od przypisów pojawi się jedynie po lewej stronie (domyślnie)
DFNsloppinesslicznik (standardowo ustawiany na wartość 5000), którego wartość jest przypisywana parametrowi \hbadness (określa ,,kiepskość'' składu przy której TeX ogłasza to komunikatem np:
\setcounter{DFNsloppiness}{9999}

 

Pakiet jest dostępny pod adresem: ftp://ftp.gust.org.pl/TeX/macros/latex/contrib/yafoot

Włodzimierz Macewicz


Ostatnie zmiany: 05.05.2014.