drftcite

Dołączenie pakietu daje możliwość śledzenia odwołań do bibliografii. Zarówno w miejscu powołania (polecenie \cite) jak i definicji (polecenie \bibitem[nazwa]{etykieta}... i \bibitem{etykieta}...) zawsze pokazywana jest etykieta pozycji bibliograficznej (dodatkowo pozycje są numerowane)..

Oprócz tego definiowane są parametry podobnie jak w pakiecie cite.
OpcjeOpis
verbose???
ttnazwy etykiet są składane czcionką tt
spacepozycje są odzielone przecinkiem i spacją
breakcitesnazwy etykiet podlegają ,,hypenacji''


Włodzimierz Macewicz
Ostatnie zmiany: 05.05.2014.