filecontents

Pakiet dostarcza środowisko, którego zawartość jest zapisywana do wskazanego zbioru (p. też moreverb).

\begin{filecontents}{nazwa zbioru}
.
.
.
.
\end{filecontents}

domyślnym rozszerzeniem nazwy jest .tex.

Włodzimierz Macewicz
Ostatnie zmiany: 05.05.2014.