fltpage

Pakiet definiuje środowiska FPfigure, analogicznego do figure i FPtable analogicznego do table. Środowiska te są przeznaczone do prezentacji obiektów, które nie mieszczą się razem z podpisem (wypełniają całą kolumnę) na stronie. Z definicji tworzone obiekty zajmują całą stronę; podpis jest prezentowany na stronie sąsiedniej; poprzedzającej lub następnej.

Opcje

germanopcja współpracy z pakietem varioref -- pojawią się komunikaty w jęz. niemieckim
variorefopcja współpracy z pakietem varioref -- zostanie on załadowany
closeFloats (domyślnie aktywna) opis i rysunek pojawiają się na sąsiednich stronach (rozkładówka), w przypadkowej kolejności; ale tylko w przypadku użycia opcji twoside
leftFloatsrysunek pojawia się na stronie lewej (parzystej), a podpis na prawej (nieparzystej) -- tylko w przypadku użycia opcji twoside
rightFloatsrysunek pojawia się na stronie prawej (nieparzystej), a podpis na lewej (parzystej) -- tylko w przypadku użycia opcji twoside
CaptionAfterwardsrównoważna leftFloats
CaptionBeforerównoważna rightFloats
draftpojawią się komentarze na marginesie w miejscu definicji obiektu
oneside najpierw pojawia się opis, a na następnej stronie rysunek -- nie są brane pod uwagę strony parzyste/nieparzyste (domyślnie aktywna)
twosideopis i rysunek pojawiają się na sąsiednich stronach (rozkładówka)
noSeparatorLinenie pojawi się linia oddzielająca tekst od opisu rysunku
noHintsnie pojawią się dodatkowe komentarze przy podpisie rysunku. Teksty są definiowane tylko dla jęz. angielskiego lub niemieckiego (opcja german). Są one definiowane poniższymi makroinstrukcjami;
dla języka polskiego mogą to być poniższe definicje:
\makeatletter
\renewcommand{\FP@guideAfter}{następna strona}
\renewcommand{\FP@guideBefore}{poprzednia}
\renewcommand{\FP@guideOneside}{następna strona}
\renewcommand{\FP@guideFaceBefore}{sąsiednia strona}
\renewcommand{\FP@guideFaceAfter}{sąsiednia strona}
\makeatother

 

Pakiet jest dostępny pod adresem:
ftp://ftp.gust.org.pl/TeX/macros/latex/contrib/fltpage


Włodzimierz Macewicz
Ostatnie zmiany: 05.05.2014.