fn2end

Pakiet zawiera makroinstrukcje, wywołanie których powoduje rozpoczęcie procesu przechowywania przypisów (footnotes) --- polecenie \makeendnotes i wyświetlenie zachowanej listy --- polecenie \theendnotes.
Włodzimierz Macewicz
Ostatnie zmiany: 05.05.2014.