fnpara

Pakiet zmienia definicję poleceń prezentujących przypisy; wszystkie przypisy są składana jako jeden akapit (p. pakiet footmisc lub manyfoot).
aqq aqq aqqq\footnote{przypis pierwszy}\footnote{przypis drugi} aqq aqq

Wygląd tekstu po przetworzeniu LaTeX-em z załadowania pakietu fnpara


Włodzimierz Macewicz
Ostatnie zmiany: 05.05.2014.