fnpos

Pakiet zawiera polecenia umożliwiające określenie położenia przypisów względem rysunków (figure) lub tabel (table) umieszczanych na dole strony -- przed lub za (standardowo w LaTeX-u przypisy są umieszczane bezpośrednio po tekście).

\makeFNbottomprzypisy będą zawsze umieszczone na dole strony również w przypadku składu bez wyrównania stron na dole (\raggedbottom) -- domyślnie aktywne (p. też footmisc)
\makeFNmidprzypisy będą umieszczone bezpośrednio po tekście (standard LaTeX-a)
\makeFNbelowprzypisy będą umieszczane poniżej innych obiektów ruchomych (domyślnie)
\makeFNaboveprzypisy będą umieszczane powyżej innych obiektów ruchomych (standard LaTeX-a)

 

Pakiet jest dostępny pod adresem: ftp://ftp.gust.org.pl/TeX/macros/latex/contrib/yafoot


Włodzimierz Macewicz
Ostatnie zmiany: 05.05.2014.