here

Dołączenie pakietu daje jeszcze jedną możliwość określenia specyfikacji przy ustalaniu preferencji rozmieszczenia rysunków i tabel (obiektów ruchomych) H -- here.

\begin{table}{H}
.\\
.\\
.\\
\end{table}

Uwaga! pakiet pochodzi z zasobów ,,starego'' LaTeX-a. Opisywana preferencja została również zaimplementowana w pakiecie float.
Włodzimierz Macewicz
Ostatnie zmiany: 05.05.2014.