indentfirst

Użycie tego pakietu powoduje ,,wcinanie'' pierwszego akapitu po tytule rozdziału (w języku angielskim pierwszego akapitu zwyczajowo nie wcina się).
Włodzimierz Macewicz
Ostatnie zmiany: 05.05.2014.