lcg

Pakiet daje możliwość generowania liczb pseudolosowych; robi to polecenie \rand.

Posiada on następujące opcje:
counter=nazwa nazwa określa nazwę licznika do którego zapisywana jest wartość polecenia \rand
first=liczbaokreśla wartość minimalną generowaną przez polecenie \rand (standardowo 1)
last=liczbaokreśla wartość maksymalną generowaną przez polecenie \rand (standardowo 2^31-2)
seed=liczbaokreśla wartość startową algorytmu generującego (zakres 1 -- 2^31-1); wartość 1 powoduje, że generator jest inicjowany wartością dajnika czasu oraz numerem strony oraz aktualnym numerem linii w zbiorze
quiet=ywłącza (lub wyłącza -- wartość n) generowanie dodatkowych informacji na ekran i do log-a

Dodatkowe polecenie \reintrand[opcje] umożliwia zmianę lub nadanie wartości opcjom (składnia jest identyczna jak przy deklaracji użycia pakietu).

Pakiet jest dostępny pod adresem:
ftp://ftp.gust.org.pl/TeX/macros/latex/contrib/lcg


Włodzimierz Macewicz
Ostatnie zmiany: 05.05.2014.