lscape

Pakiet dostarcza środowiska landscape. Otwarcie i zamknięcie środowiska powoduje przejście do nowej strony, a tekst zawarty wewnątrz będzie obrócony o 90 stopni (bez nagłówka i stopki). Zamieniane są parametry strony (pionowe z poziomymi). Obrót realizowany jest poleceniami PostScriptu.

Pakiet jest dostępny standardowo w dystrybucjach LaTeX, a także pod adresem:
ftp://ftp.gust.org.pl/TeX/macros/latex/required/graphics/lscape.dtx


Włodzimierz Macewicz
Ostatnie zmiany: 05.05.2014.