ltabptch

Dołączenie pakietu instaluje poprawkę do pakietu longtable.

 

Pakiet jest dostępny pod adresem: ftp://ftp.gust.org.pl/TeX/macros/latex/contrib/ltabptch


Włodzimierz Macewicz
Ostatnie zmiany: 05.05.2014.