ltxtable

Pakiet modyfikuje działanie środowiska longtable (p. pakiet longtable) powodując, że można podać w specyfikacji kolumny ,,X'' tak jak w środowisku tabularx z pakietu tabularx (oba są ładowane); p. też pakiet ltablex.

Ze względu na to, że tabela longtable zawierająca kolumnę typu ,,X'' jest składana na pełną szerokość (w tabeli tabularx trzeba określić jej całkowitą szerokość) -- szerokość szpalty w tym wypadku; wymyślono dosyć pokrętny sposób wymuszenia jej szerokości (jeśli ma być ona różna niż szerokość szpalty):
za pomocą środowiska filecontents należy zapisać definicję tabeli do zbioru (lub po prostu mieć zbiór z jej definicją), a następnie za pomocą polecenia \LTXtable załadować zawartość zbioru. Polecenie ma następującą składnię:
\LTXtable{szerokość}{zbiór}
gdzie szerokosć określa całkowitą szerokość tabeli, zbiór zawiera definicję tabeli.

 

Pakiet jest dostępny pod adresem: ftp://ftp.gust.org.pl/TeX/macros/latex/contrib/carlisle


Włodzimierz Macewicz
Ostatnie zmiany: 05.05.2014.