numprint

Pakiet umożliwia prezentowanie liczb w znormalizowanej postaci (również mianowanych).

Zawiera on polecenia:
\numprint{liczba}liczba może zawierać cyfry, znaki +-, litery Ee, kropkę oraz przecinek. Cała liczba jest prezentowana w trybie matematycznym (ale miano składane jest antykw±). Liczba w postaci 123E123 jest prezentowana w postaci
\numprint[miano]{liczba}
\thousandsep{separator}definiuje separator tysięcy (standardowo \,)
\decimalsignm{znak}separator czę¶ci całkowitej i ułamkowej (standardowo ,) -- będzie on użyty bez względu jaki znak (kropka lub przecinek) był użyty w tek¶cie Ľródłowym
\productsign{znak}separator wykładnika (standardowo \cdot)
\unitseparator{separator}definiuje separator liczby i miana (standardowo \,)
\expnumprint{liczba1}{liczba2}prezentuje liczbę zapisaną w postaci \expnumprint{123}{123} jako

Zobacz także pakiet comma.

Pakiet jest dostępny pod adresem:
ftp://ftp.gust.org.pl/TeX/macros/latex/contrib/numprint


Włodzimierz Macewicz
Ostatnie zmiany: 05.05.2014.