pfnote

Pakiet wprowadza poprawny mechanizm numerowania przypisów (jednocześnie wymusza go) w ramach jednej strony, jest on realizowany dwuprzebiegowo (p. też footmisc lub footnpag).

 

Pakiet jest dostępny pod adresem: ftp://ftp.gust.org.pl/TeX/macros/latex/contrib/yafoot


Włodzimierz Macewicz
Ostatnie zmiany: 05.05.2014