ragged2e

Pakiet udostępnia (modyfikuje standardowe) środowiska i polecenia do składu z wyrównaniem do prawego/lewego marginesu, tak że włączony jest mechanizm przenoszenia wyrazów; polecenia: \justifying, \Centering, \RaggedLeft, \RaggedRight oraz środowiska: justify, Center FlushLeft, FlushRight, łatwo się domyśleć, że odpowiadają one oryginalnym poleceniom i środowiskom.

Opcje

OriginalCommands
originalcommands
(domyślnie aktywna) powoduje, że standardowe polecenia \centering, \raggedleft i \raggedright oraz środowiska flushleft, flushright i center zachowują się bez zmian (tak jak w standardowym LaTeX-u)
NewCommands
newcommands
standardowe polecenia \centering, \raggedleft i \raggedright oraz środowiska flushleft, flushright i center zostaną zmodyfikowane (mn. zostaną włączone reguły przenoszenia wyrazów), będą się zachowywały tak jak nowodefiniowane polecenia i środowiska \RaggedRight, \RaggedLeft i \Centering oraz FlushLeft, FlushRight i Center -- polecenia i środowiska o oryginalnych cechach są dostępne pod nazwami: Latexnazwa_oryginalna
OriginalParameters
originalparameters
parametry nowodefiniowanych poleceń i środowisk zostaną ustawione tak jak w analogicznych poleceniach i środowiskach dostępnych w LaTeX-u
NewParameters
newparameters
parametry składu są ustawione na wartości inne niż oryginalnie
raggedrightboxes
konstrukcje parbox, minipage i marginpar oraz kolumny tabel (table i array) typu ,,p'' będą miały ustawiony skład typu \RaggedRight
footnotesprzypisy będą składane z dosunięciem jedynie do lewego marginesu (raggedright -- jest to realizowane przez załadowanie pakietu footmisc.
documentcały dokument będzie składany z dosunięciem jedynie do lewego marginesu (raggedright)

Własności składu mogą być regulowane następującymi parametrami (poleceniom odpowiadają odpowiednie środowiska) typu length:
Polecenie własność
\Centering \CenteringLeftSkip,
\CenteringRightSkip,
\CenteringParfillskip,
\CenteringParIndent
\RaggedLeft \RaggedLeftLeftskip,
\RaggedLeftRightskip,
\RaggedLeftParfillskip,
\RaggedLeftParIndent
\RaggedRight \RaggedRightLeftskip,
\RaggedRightRightskip,
\RaggedRightParfillskip,
\RaggedRightParIndent
justifying \JustifyingParfillskip
\JustifyingParindent
wszystkie \RaggedSpaceskip,
\RaggedXSpaceskip

 

Pakiet jest dostępny pod adresem: ftp://ftp.gust.org.pl/TeX/macros/latex/contrib/ms


Włodzimierz Macewicz
Ostatnie zmiany: 05.05.2014.