regcount

Dołączenie pakietu powoduje wstawienie dodatkowych informacji o allokacji rejestrów do zbioru .log.
Włodzimierz Macewicz
Ostatnie zmiany: 05.05.2014.