rotating

Pakiet dostarcza kilku środowisk umożliwiających obrót zawartości o zadany kąt (patrz także rotate.sty). Obroty są realizowane w oparciu o polecenia postscriptowe, tak, że niezbędnym jest przetworzenie pliku .dvi do postaci postscriptowej

Opcje pakietu:
clockwise powoduje że standardowo obiekty są obracane przeciwnie niż wskazówki zegara (domyślnie włączona)
counterclockwise powoduje że standardowo obiekty są obracane zgodnie z ruchem wskazówek zegara
figuresleft powoduje że obiekty tworzone poleceniami sidewaystable i sidewaysfigure są obracane zgodnie z ruchem wskazówek zegara
figuresright powoduje że obiekty tworzone poleceniami sidewaystable i sidewaysfigure są obracane przeciwnie niż wskazówki zegara (domyślnie włączona)

Dostępne są następujące środowiska:
rotate \begin{rotate}{kąt}
aqq
\end{rotate}

powoduje obrót zawartości (w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara -- opcja counterclockwise zmienia kierunek obrotu) o zadany kąt. nie jest rezerwowane miejsce na obracany obiekt
turn \begin{turn}{kąt}
aqq
\end{turn}

powoduje obrót zawartości (w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara -- opcja counterclockwise zmienia kierunek obrotu) o zadany kąt. jest rezerwowane miejsce na obracany obiekt (zarówno w pionie jak i poziomie -- uwzględniana jest: szerokość, głębokość i wysokość obiektu po transformacji)
sideways \begin{sideways}
aqq
\end{sideways}

powoduje obrót zawartości (w kierunku przeciwnym niż wskazówki zegara -- opcja counterclockwise zmienia kierunek obrotu) o 90 stopni; rezerwowane jest miejsce na obracany obiekt
sidewaysfigure \begin{sidewaysfigure}
aqq
\end{sidewaysfigure}

służy do tworzenia rysunków (obiekt figure) obróconych w kierunku przeciwnym niż wskazówki zegara -- opcja figuresleft zmienia kierunek obrotu) o 90 stopni;
sidewaysfigure* \begin{sidewaysfigure*}
aqq
\end{sidewaysfigure*}

analogicznie jak powyżej, ale dla rysunków dwuszpaltowych
sidewaystable \begin{sidewaystable}
aqq
\end{sidewaystable}

służy do tworzenia tabel (obiekt table) obróconych w kierunku przeciwnym niż wskazówki zegara -- opcja figuresleft zmienia kierunek obrotu) o 90 stopni;
sidewaystable* \begin{sidewaystable*}
aqq
\end{sidewaystable*}

analogicznie jak powyżej, ale dla tabel dwuszpaltowych

Polecenia:
\turnbox{kąt}{zawartość} powoduje obrót zawartości o wskazany kąt (w kierunku przeciwnym niż wskazówki zegara -- opcja counterclockwise zmienia kierunek obrotu)
\rotcaption[krótki tekst]{długi tekst} polecenie analogiczne do \caption, ale podpis jest obrócony w lewo o 90 stopni -- opcja counterclockwise zmienia kierunek obrotu

Pakiet jest dostępny pod adresem: ftp://ftp.gust.org.pl/TeX/macros/latex/contrib/rotating


Włodzimierz Macewicz
Ostatnie zmiany: 05.05.2014.