shadow

Pakiet dostarcza makropolecenia \shabox pozwalającego zrobić cieniowaną ramkę wokół tekstu np.

Postać ramki można regulować następującymi parametrami:

\sboxrule
grubość ramki
\sboxsep
odległość ramki od tekstu
\sdim
grubość ,,cienia''

Pakiet dostępny jest na:
ftp.gust.org.pl/TeX/macros/latex/contrib/misc/shadow.sty.


Włodzimierz Macewicz
Ostatnie zmiany: 05.05.2014.