showkeys

Dołączenie pakietu powoduje drukowanie nazw etykiet i odwołań do etykiet używanych w tekście (patrz również pakiet labeldeb).
Włodzimierz Macewicz
Ostatnie zmiany: 05.05.2014.