sidecap

Pakiet dostarcza środowisk analogicznych do figure i table. Podpisy (tworzone przez caption) są pozycjonowane obok rysunku (po prawej lub lewej stronie).
\usepackage[opcje]{sidecap}

Opcje

outercaption (domyślna) na stronie lewej, podpis jest umieszczany po lewej stronie rysunku, a na prawej po prawej
innercaptionrozmieszczenie odwrotne niż poprzednio opisywane
leftcaptionopis zawsze po lewej stronie
rightcaptionopis zawsze po prawej stronie

Środowiska

\begin{SCtable}[szerokosc][pozycjonowanie]
\begin{SCtable*}[szerokosc][pozycjonowanie]
\begin{SCfigure}[szerokosc][pozycjonowanie]
\begin{SCfigure*}[szerokosc][pozycjonowanie]
szerokosc określa szerokość podpisu względem szerokości rysunku (względnie); wartość 50 ma specjalne znaczenie i oznacza maksymalną szerokość podpisu (szerokość kolumny - szerokość rysunku).
pozycjonowanie określa, podobnie jak w środowisku lub table, preferencje w umieszczeniu rysunku (domyślnie tbp).

Pakiet jest dostępny pod adresem:
ftp://ftp.gust.org.pl/TeX/macros/latex/contrib/sidecap


Włodzimierz Macewicz
Ostatnie zmiany: 05.05.2014.