sublabel

Pakiet udostępnia poleceń: \sublabon i \sublaboff, umożliwiają one zmianę sposobu numeracji środowisk. Jeżeli otoczymy fragment tekstu ww parą, podając jako argument nazwę środowiska, którego numerację chcemy zmienić, to do numer podstawowy nie będzie inkrementowany, a zostanie do niego dołożona (w sensie napisu) wartość dodatkowego licznika, prezentowanego w zdefiniowany sposób. W prawidłowy sposób jest również generowana wartość etykiety.

Do definiowania sposobu prezentacji licznika dodatkowego służy polecenie \substyle np.:

\renewcommand{\substyle}[1]{\,\alph{#1}}
co oznacza, że kolejne pozycje będą numerowane (oprócz podania wartości podstawowego licznika) jako a, b itp. (z dodatkowa odległością). Niestety sposób prezentacji ustala się wspólnie dla wszystkich środowisk.

Przykład:

\def\substyle#1{.\alph{#1}}
\def\eref#1{(\ref{e:#1})}
\def\elabel#1{\label{e:#1}}

\begin{document}

\sublabon{equation}
\begin{equation}
\int_1^\infty dx
\elabel{a}
\end{equation}
\begin{equation}
\sqrt{\pi}
\elabel{b}
\end{equation}
\sublaboff{equation}
wzor \eref{a} i \eref{b}
\end{document}

Pakiet jest dostępny pod adresem:
ftp://ftp.gust.org.pl/TeX/macros/latex/contrib/preprint


Włodzimierz Macewicz
Ostatnie zmiany: 05.05.2014.