subscript

Pakiet definiuje polecenie \textsubscript, analogicznie jak standardowa makroinstrukcja \textsuperscript.

 

Pakiet jest dostępny pod adresem: ftp://ftp.gust.org.pl/TeX/macros/latex/contrib/fragments


Włodzimierz Macewicz
Ostatnie zmiany: 05.05.2014.