time

w pakiecie jest zdefiniowane polecenie now wyswietlajace czas w postaci 1:39pm
Włodzimierz Macewicz
Ostatnie zmiany: 05.05.2014.