umoline

Pakiet dostarcza poleceń służących do oznaczania tekstu: podkreślenia, nadkreślenia i przekreślenia nie zaburzających składu (p. też ulem).

Dostępne są następujące polecenia:
\Underline{tekst}podkreślenie; położenie linii określa parametr \UnderlineDepth
\Midline{tekst}przekreślenie; położenie linii określa parametr \OverlineHeight
\Overline{tekst}nadkreślenie; położenie linii określa parametr \MidlineHeight
\UMOline{wysokość}{tekst}kreska na podanej wysokości względem podstawy (baseline) linii
oprócz tego parametr \UMOlineThickness odpowiada za grubość linii.

Wewnątrz konstrukcji mamy do dyspozycji polecenia:
\UMOspace{długość}[wartość]wstawia światło poziome, parametr opcjonalny określa preferencje odnośnie złamania linii (wartość dodatnia) lub niełamania linii (wartość ujemna), analogicznie jak w poleceniach \linebreak i \nolinebreak
\UMOspace*{długość}j.w., ale światło nie jest kasowane przy złamaniu linii
\UMOnewlinepowoduje złamanie linii (analogicznie jak \\)
\UMOnewline*jw. ale złamana linia będzie do końca podkreślona (przekreślona lub nadkreślona)
Uwaga! W pakiecie jest błąd; jeżeli linia wejściowa kończy się poleceniem \\ lub \UMOnewline* na początku linii wyjściowej pojawi się spacja, aby skorygować błąd należy na końcu dołożyć % np. \\%.


Włodzimierz Macewicz
Ostatnie zmiany: 05.05.2014.