undertilde

Pakiet udostępnia polecenie utilde umożliwiające wstawienie ,,wężyka'' pod znakiem (działa tak jak akcent), można go używać tylko w trybie matematycznym. Długość wężyka może się zmieniać w pewnych granicach (do ok. 3 znaków).

Przykład:

$$\utilde{aqqbqqcqq}$$

Pakiet jest dostępny pod adresem:
ftp://ftp.gust.org.pl/TeX/macros/latex/contrib/undertilde


Włodzimierz Macewicz
Ostatnie zmiany: 05.05.2014.