verbdef

Pakiet dostarcza polecenia \verbdef, którego przeznaczeniem jest tworzenie poleceń prezentujących krótkie (z góry określone) nieformatowane teksty, tak utworzone polecenia nie są ,,kruche'' i mogą być argumentem innych poleceń.
Przykład:

\verbdef\fn|char *file_name|
użycie polecenia \fn wyprowadzi napis char *file_name czcionką typu typewriter; konwencja rozpoczynania i kończenia napisu jest identyczna jak w polecenie \verb. Wersja ,,gwiazdkowa'' polecenia \verbdef zamiast spacji wyprowadza specjalne znaki ilustrujące je.


Włodzimierz Macewicz
Ostatnie zmiany: 05.05.2014.