wrapfig

Jeszcze jeden pakiet umożliwiający umieszczenie rysunku lub tabeli oblewanej tekstem. Dostarcza środowisk wrapfigurewraptable.

Wywołanie:
\begin{wrapfigure}[wysokość]{p}[margines]{szerokość} tekst otaczający rysunek
\end{wrapfigure}
p oznacza miejsce przewidziane na rysunek; l -- z lewej strony, r -- z prawej strony,
margines parametr opcjonalny, definiujący ujemny lewy margines; obiekt będzie ,,zachodził'' na lewy margines.
szerokość szerokość obiektu (podana w dowolnych jednostkach długości) i
wysokość parametr opcjonalny, wymuszający wysokość obiektu -- określony liczbą linii (!).

\begin{wrapfigure}{l}[1cm]{5cm}
\LARGE AQQ AQQ AQQ
AQQ AQQ AQQ
\caption{Podpis pod rysunkiem}
\end{wrapfigure}
tekst oblewający rysunek
tekst oblewający rysunek
tekst oblewający rysunek
tekst oblewający rysunek
tekst oblewający rysunek
tekst oblewający rysunek
tekst oblewający rysunek
tekst oblewający rysunek
tekst oblewający rysunek
tekst oblewający rysunek
tekst oblewający rysunek
tekst oblewający rysunek
tekst oblewający rysunek
tekst oblewający rysunek
tekst oblewający rysunek
tekst oblewający rysunek
tekst oblewający rysunek

Uwaga! Należy samemu pilnować łamania stron (nie jest blokowane łamanie strony wewnątrz tego środowiska). Środowisko nie może być zagnieżdżone w innym oraz zawarty w nim tekst musi być wystarczająco długi, aby otoczył rysunek. Patrz floatflt

Pakiet jest dostępny pod adresem:
ftp://ftp.gust.org.pl/TeX/macros/latex/contrib/wrapfig


Włodzimierz Macewicz
Ostatnie zmiany: 05.05.2014.