floatpag

Pakiet udostępnia poleceń umożliwiających zmianę paginy na stronach zajętych wyłącznie przez rysunki lub tabele.

\floatpagestyle{styl}
ustawinie paginacji dla wszystkich stron zawierających obiekty ruchome

\rotfloatpagestyle{styl}
dla stron zajmowanych przez rysunki i tabele tworzone za pomocą środowisk sidewaysfigure, sidewaysfigure*, sidewaystable, sidewaystable* zdefiniowanych w pakiecie rotating.

\thisfloatpagestyle{styl
dla strony zawierającej ten rysunek; polecenia należy użyć wewnątrz środowiska definiującego obiekt ruchomy.

styl musi być zdefiniowanym wcześniej stylem paginacji

 

Pakiet jest dostępny pod adresem:
ftp://ftp.gust.org.pl/TeX/macros/latex/contrib/sttools


Włodzimierz Macewicz
Ostatnie zmiany: 05.05.2014.