subfloat

Pakiet udostępnia mechanizm umożliwiający numerację kolejnych rysunków (floats) i tabel (table) licznikiem podrzędnym; analogicznie jak pakiet subeqn (p. też pakiet sublabel).

Opcje

countmaxpowoduje zdefiniowanie licznika subfloatfiguremax i subfloattablemax i nadanie im wartości odpowiadającej liczbie obiektów ruchomych w ramach danej serii.
nocountmax(domyślnie aktywna) -- nie jest definiowany licznik obiektów w ramach danej serii

Pakiet udostępnia środowiska: subfigures i subtables. Jeżeli umieścimy wewnątrz nich kilka środowisk figure lub table będą one nosiły ten sam numer główny; inkrementowany zostanie licznik dodatkowy (o nazwie subfloatfigure bądź subfloattable), np:

\begin{subfigures)
\begin{figure}
\caption{To jest pierwszy rysunek serii}
\end{figure}
\begin{figure}
\caption{To jest drugi rysunek serii}
\end{figure}
\end{subfigures}

Sposób wizualizacji numerów definiują makroinstrukcje \thesubfloatfigure i \thesubfloattable; standardowo są one zdefiniowane jako:
\def\thesubfloatfigure{\themainfigure\alph{subfloatfigure}}

Sposób wizualizacji numeru głównego jest definiowany makroinstrukcją \themainfigure lub \themaintable.

 

Pakiet jest dostępny pod adresem:
ftp://ftp.gust.org.pl/TeX/macros/latex/contrib/subfloat


Włodzimierz Macewicz
Ostatnie zmiany: 05.05.2014.