sverb

Pakiet dostarcza środowisk do prezentacji tekstu niepodlegającego łamaniu np. kodu programu -- rozwijane są tabulatory (p. też moreverb).

\begin{listing}
.
.
.
\end{listing}
zawartość środowiska jest prezentowana bez formatowania czcionką typu typewriter, wewnątrz wywoływane jest polecenie \listingsize, którego podstawową funkcją jest zmiana wielkości czcionki (domyślnie small), ale może służyć do innych celów np.: \def\listingsize{\footnotesize\color{green}} spowoduje również zmianę koloru czcionki. Wielkość lewego marginesu jest ustawiana na wartość przechowywaną w parametrze \listingindent. Uwaga! wartość tego parametru jest ustawiana automatycznie przez polecenie \begin{document}, tak więc jeżeli chcemy nadać mu inną wartość, n
\begin{listing*}{end*}
.
.
.
end*
wersja ,,gwiazdkowa'' środowiska, dodatkowy parametr definiuje sekwencję zamykającą środowisko (znak * na końcu sekwencji jest obowiązkowy), oczywiście zamiast end można wpisać dowolny ciąg znaków; to nie jest polecenie w ogólnie rozumianym sensie
\begin{verbwrite}{zbiór}
.
.
.
\end{verbwrite}
zawartość środowiska jest zapisywana do wskazanego zbioru (p. też filecontents)
\verbinput{zbiór}polecenie powoduje wczytanie wskazanego zbioru (bez formatowania)
\begin{demo}[x]{tytuł}
.
.
.
\end{demo}
zawartość środowiska jest prezentowana dwa razy -- jako nie formatowany tekst (tak jak verbatim) oraz w wersji podlegającej przetwarzaniu; parametr opcjonalny x może przyjmować wartości w -- prezentacja na całą szerokość szpalty i n -- obok siebie (wartość domyślna).
Przykład 1
\begin{demo}[w]{wzór bez sensu}
\begin{equation}
\sqrt[3]{\int_0^\infty x dx}
\end{equation}
\end{demo}

Przykład 2
\begin{demo}[n]{wzór bez sensu}
\begin{equation}
\sqrt[3]{\int_0^\infty x dx}
\end{equation}
\end{demo}

Włodzimierz Macewicz
Ostatnie zmiany: 05.05.2014.