Moje typy

Poniżej przedstawiam listę pakietów o których zawsze warto pamiętać, wraz z ich krótką charakterystyką.

nazwa pakietukrótka charakterystyka
accentsdefiniuje nowe akcenty i poprawia pozycjonowanie podwójnych akcentów
amsthmumożliwia definiowanie środowisk z nagłówkiem; typu ,,twierdzenie'', ,,lemat'' ,,definicja'' itp.
arrayumożliwia definiowanie własnych typów kolumn w środowiskach tabularycznych (tabular i array)
captionumożliwia łatwe definiowanie składu podpisami obiektów ruchomych
changebarumożliwia zaznaczanie na marginesie zmienionych lub usuniętych fragmentów tekstu (da się wykorzystać do tworzenia środowiska z kolorowym tłem bez zamykania tekstu w pudełku, czyli nie zaburzającego procesu łamania strony)
citesortowanie listy powołań na bibliografię, łatwe definiowanie wyglądu tej listy
dcolumnułatwia pozycjonowanie w kolumnach zawierających liczby zmiennoprzecinkowe
enumitemredefiniuje środowiska enumerate, itemize, description umożliwiając zmianę sposobu ozanczania poszczególnych pozycji
footmiscułatwia sterowanie składem przypisów
manyfootudostępnia mechanizm tworzenia nowych obiektów typu ,,przypis'' (footnote)
fnpospakiet zawiera polecenia umożliwiające określenie położenia przypisów względem rysunków (figure) lub tabel (table) umieszczanych na dole strony -- przed lub za
flushendumożliwia wyrównanie szpalt na końcu składu dwuszpaltowego (tak jak w środowisku multicols)
mparhackpoprawka do jądra LaTeX-a. kompensująca błąd polegający na nieprawidłowym rozmieszczeniu not na marginesie (\marginpar), przy składzie dwustronnym (twoside). Algorytm działa dwuprzebiegowo.
ltabptchpoprawka do pakietu longtable
ltablexłączy cechy pakietu tabularx i longtable (ładuje oba pakiety) -- środowisko tabularx zachowuje się tak jak longtable (tabela która podlega łamaniu na strony)
pfnotewprowadza poprawny mechanizm numerowania przypisów (jednocześnie wymusza go) w ramach jednej strony, jest on realizowany dwuprzebiegowo
hhlinedefiniuje konstrukcje do definiowania obramowań w tabelach
indexumożliwia tworzenie kilku zestawów skorowidzów
multirowumożliwia łączenie pól tabeli w pionie
floatumożliwia definiowanie nowych obiektów ruchomych
floatrowrozszerzenie możliwości pakietu float pozwala na definiowanie przypisów w obiektach ruchomych, dokładanie ramek do rysunków, definiowanie rysunków wieloczęściowych
rotatingdefiniuje środowiska i polecenia do obrotu obiektów (korzysta z postscriptu)
rotfloatumożliwia definiowanie nowych obiektów ruchomych, również w wersji obróconej (korzysta z postscriptu). Korzysta z pakietów float i rotating
antt pakiety ładujące inne zestawy fontów; z ładnymi ,,ogonkami''
antpolt
qtimes
qcourier
qpalatin
qbookman
qswiss
pxfontsskład matematyki fontem zbliżonym do Palatino
txfontsskład matematyki fontem zbliżonym do Times-a
polskidefiniuje i zmienia definicję szeregu makroinstrukcji polonizując LaTeX-a na najniższym poziomie: kategorie znaków, nazwy miesięcy, standardowe teksty, np. ,,rozdział'', ,,bibliografia'' itp.
ulemumożliwia wprowadzenie dodatkowych wyróżnień tekstu; np. podkreślenie. Można definiować własne wyróżnienia
ragged2epakiet udostępnia środowiska składu z wyrównaniem do prawego/lewego marginesu z włączonym przenoszeniem wyrazów
slowniewypisywanie wartości liczebników ,,słownie''
subscriptdefiniuje makroinstrukcję \textsubscript, analogicznie do \textsuperscript
urldefiniuje makroinstrukcję \url do wizualizacji adresów internetowych (łatwa zmiana fontu)
graphicxdołączanie grafiki
expdlistnowe możliwości środowiska description
floatpagsterowanie paginą na stronach zajmowanych wyłącznie przez obiekty ruchome
colorumożliwia kolorowanie różnych elementów dokumentu
versionumożliwia tworzenie dokumentów wielowariantowych
delarraypoprawne pozycjonowanie tabel (array), które są obejmowane nawiasami (konstrukcje \left i \right)
floatflttabele i rysunki ,,oblewane'' tekstem
sublabelumożliwia numerowanie obiektów licznikiem podrzędnym
moreverbzawiera nowe polecenia rozszerzające możliwości środowisk typu verbatim
verbatimredefiniuje standardowe środowisko verbatim -- umożliwia tworzenie nowych środowisk tego typu
hyperreftworzy z dokumentu dokument hipertekstowy (po przetworzeniu do postaci pdf)
subfigtworzenie rysunków złożonych z kilku części z własnymi podpisami

 


Włodzimierz Macewicz

Ostatnie zmiany: 12.09.2004.